MÁY NÉN COPELAND ZR61KC - TFD - 522 MÁY NÉN COPELAND ZR61KC - TFD - 522
  MÁY NÉN COPELAND ZR61KC - TFD - 522
MÁY NÉN COPELAND ZR61KC - TFD - 422
MÁY NÉN COPELAND ZR61KCE - TFD - 522
MÁY NÉN COPELAND ZR61KCE - TFD - 422
MÁY NÉN COPELAND ZR61KE - TFP - 54E
 

Dùng cho máy điều hòa không khí
Sử dụng gas R22, R407C,R134a...
Điện nguồn: 380V/3Ph/50Hz
C.suất lạnh:
Nguồn gốc : Thailand
Giao hàng miễn phí trong nội thành TPHCM

 
MÁY NÉN COPELAND ZR61KC - TFD - 522
MÁY NÉN COPELAND ZR61KC - TFD - 422 MÁY NÉN COPELAND ZR61KCE - TFD - 522
MÁY NÉN COPELAND ZR61KCE - TFD - 422 MÁY NÉN COPELAND ZR61KE - TFP - 54E
Dùng cho máy điều hòa không khí
Sử dụng gas R22, R407C,R134a...
Điện nguồn: 380V/3Ph/50Hz
C.suất...

MÁY NÉN COPELAND ZR72KC - TFD - 522 MÁY NÉN COPELAND ZR72KC - TFD - 522
MÁY NÉN COPELAND ZR72KC - TFD - 522
MÁY NÉN COPELAND ZR72KC - TFD - 422
MÁY NÉN COPELAND ZR72KCE - TFD - 522
MÁY NÉN COPELAND ZR72KCE - TFD - 422
MÁY NÉN COPELAND ZR72KC - TFD - 52E
 
 
 
NGUỒN ĐIỆN 380V/3PHA/50HZ
GA R22
MÁY NÉN COPELAND ZR72KC - TFD - 522
MÁY NÉN COPELAND ZR72KC - TFD - 422
MÁY NÉN COPELAND ZR72KCE - TFD - 522
MÁY NÉN COPELAND ZR72KCE - TFD - 422
MÁY NÉN COPELAND ZR72KC - TFD - 52E
NGUỒN ĐIỆN 380V/3PHA/50HZ
GA R22
• Compliant Scroll
– High Efficiency
– Better Liquid Handling
– Better Debris Handling
– Self-compensating for...

MÁY NÉN COPELAND ZR125KC - TFD - 522 MÁY NÉN COPELAND ZR125KC - TFD - 522

MÁY NÉN COPELAND ZR125KC - TFD - 522

MÁY NÉN COPELAND ZR125KCE - TFD - 522

MÁY NÉN COPELAND ZR125KC - TFD -422

MÁY NÉN COPELAND ZR125KCE - TFD - 422

Dùng cho máy điều hòa không khí
Sử dụng gas R22, R407C,R134a...
Điện nguồn: 380V/3Ph/50Hz
C.suất lạnh:
Nguồn gốc : Thailand
Giao hàng miễn phí trong nội thành TPHCM

MÁY NÉN COPELAND ZR125KC - TFD - 522
MÁY NÉN COPELAND ZR125KCE - TFD - 522
MÁY NÉN COPELAND ZR125KC - TFD -422
MÁY NÉN COPELAND ZR125KCE - TFD - 422
Dùng cho máy điều hòa không khí
Sử dụng gas R22, R407C,R134a...
Điện nguồn: 380V/3Ph/50Hz
C.suất lạnh:
Nguồn gốc : Thailand
Giao hàng...

MÁY NÉN COPELAND ZR144KC - TFD - 522 MÁY NÉN COPELAND ZR144KC - TFD - 522
MÁY NÉN COPELAND ZR144KC - TFD - 522
MÁY NÉN COPELAND ZR144KC - TFD - 422
MÁY NÉN COPELAND ZR144KCE - TFD - 522
MÁY NÉN COPELAND ZR144KCE - TFD - 422
 

Dùng cho máy điều hòa không khí
Sử dụng gas R22, R407C,R134a...
Điện nguồn: 380V/3Ph/50Hz
C.suất lạnh:
Nguồn gốc : Thailand
Giao hàng miễn phí trong nội thành TPHCM

MÁY NÉN COPELAND ZR144KC - TFD - 522
MÁY NÉN COPELAND ZR144KC - TFD - 422
MÁY NÉN COPELAND ZR144KCE - TFD - 522
MÁY NÉN COPELAND ZR144KCE - TFD - 422
Dùng cho máy điều hòa không khí
Sử dụng gas R22, R407C,R134a...
Điện nguồn: 380V/3Ph/50Hz
C.suất lạnh:
Nguồn gốc : Thailand
Giao hàng...

PHU TÙNG MÁY LẠNH TRANE PHU TÙNG MÁY LẠNH TRANE
CHUYÊN CUNG CẤP PHỤ TÙNG MÁY LẠNH TRANE, PHỤ TÙNG MÁY LẠNH CHILLER TRANE, MÁY NÉN LẠNH TRANE, MOTOR DÀN NÓNG TRANE, CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ, REMOTE MÁY LẠNH, MOTOR QUẠT DÀN NÓNG, MÁY NÉN LẠNH, CÁNH QUẠT,
 
cHUYÊN CUNG CẤP PHỤ TÙNG MÁY LẠNH TRANE, PHỤ TÙNG MÁY LẠNH CHILLER TRANE, MÁY NÉN LẠNH TRANE, MOTOR DÀN NÓNG TRANE,

Sản phẩm

Sản phẩm

Tiếng Việt English

Online

Online Lượt truy cập

Hỗ trợ Online

0913.122.300

Online