Chi tiết sản phẩm

Dầu Nhớt Lạnh CPI

 Dầu máy lạnh CP-4600, Dầu máy lạnh gốc PAO, Dầu máy lạnh CP 1009-68,Dầu máy nén lạnh CP-4647-68, 

Dầu máy lạnh CP-4600

NHỚT LẠNH TỔNG HỌP NHỚT LẠNH TỔNG HOP

. DẦU NHỚT CP- 4700 FULL SYNTHETIC.
- CP – 4700 SERIES 32
- CP – 4700 SERIES 68
- CP – 4700 SERIES 100

CP4700-32, CP4700-68, CP4700-100

-Pale Oil 32,46,68,100

-CP 1009-68

-CP 4600-46,CP 4600-68

-CP 4600-46F,CP 4600-68F

-CP 4214-100,CP 4214-150,CP 4214-320

-CP RPAG 46,68,100,150

 Dầu máy nén lạnh CP-4647-68

Dầu bôi trơn máy nén lạnh đặc chế bôi trơn gốc tổng hợp (AB & PAO).

Làm chất bôi trơn cho hệ thống máy nén lạnh trong môi trường hoá chất khắc nghiệt.

Đáp ứng được các thông số như dầu Sabroe AP

Nhiệt độ đông đặc độ C : -51

Dầu tổng hợp gốc PAO,PAG, POE

  -CP1009-32                        -CP1009-68                          -CP1009-100                    -CP1516-68

-CP1516-85                        -CP1516-100                        -CP1516-150                   -CP1516-220

-CP1515-68                        -CP1515-100                        -CP1515-150                   -CP1515-220 

-CP1515-320  

-CP2910A                            -CP2910E                             -CP2915AS                              -CP2915E

-CP2922E                       -CP2922LE

-CP2931A

-CP2932AH

-CP412-100

-CP4214-32                    -CP4214-46                   -CP4214-68                 -CP4214-85

-CP4214-100              -CP4214-150                    -CP4214-220                         -CP4214-320

-CP4600-5                  -CP4600-10                      -CP4600-15                            -CP4600-22

-CP4600-32                -CP4600-46                      -CP4600-68                            -CP4600-100

-CP4600-150              -CP4600-220                    -CP4600-320                          -CP4600-460

-CP4624-5F                -CP4624-15F                     -CP4624-32F                          -CP4624-46F

-CP4624-68F             -CP4624-100F                   -CP4624-150F                         -CP4624-220F

-CP4647-68

-CP4678-150F

-CP4624-320F           -CP4624-460F

-CP4700-32               -CP4700-68                       -CP4700-75                         -CP4700-100

-CP4703-32
-CP4708-32

-CP4722-30

-CP4780-5                    -CP4780-22                              -CP4780-100

-RPAG354-46              -RPAG354-55                           -RPAG354-65                       -RPAG354-68

 -RPAG354-100           -RPAG354-12                           -RPAG354-150

-Refig Fluid-68

-Solest22                    -SolestLT-32                             -Solest31-HE                         -Solest35

-Solest46                     -Solest68                                    -Solest70                             -Solest120

-Solest150              -Solest170                                      -Solest220                           -Solest320

-Solest370

-CPI Pale Oil3       -CPI Pale Oil46                     -CPI Pale Oil68                       -CPI Pale Oil100

-CPI Lenoil32        -CPI Lenoil46                       -CPI Lenoil68                            -CPI Lenoil100

-CPI Refrigeration Oil32           -CPI Refrigeration Oil46                       -CPI Refrigeration Oil68

-CP1200-32       

-CP1542-32         -CP1524-46

-CP4100-32         -CP4100-46                                          -CP4100-68                             -CP4100-100

-CP4100-150       -CP4100-220

-CP4126-68         -CP4126-100                                       -CP4126-150                           -CP4126-220

-CP4200-68        -CP4200-100                                        -CP4200-150                           -CP4200-220

-CP4201-32       -CP4201-46                               -CP4201-68                             -CP4201-100

-CP4218-280

-CP4201-5        -CP4201-15                                -CP4201-32                           -CP4201-46

-CP4201-68      -CP4201-100                              -CP4201-150                         -CP4201-220

-CP4201-320    -CP4201-460

-CP4214-320

-CP4601-               -CP4601-15                                                                          -CP4601-32                              -CP4601-46

-CP4601-68           -CP4601-100                         -CP4601-100                      -CP4601-150

-CP4601-220         -CP4601-320                         -CP4601-460

   -CP4603-32    -CP4603-46                                 -CP4603-68                              -CP4603-100

-CP4603-150

-CP9000-15    -CP9000-5                                   -CP9000-32                               -CP9000-46

-CP9000-68        -CP9000-100                            -CP9000-150                             -CP9000-220

-CP9000-320      -CP9000-460

-CP9016-32    -CP9016-46                                -CP9016-68                               -CP9016-100

-CP9016-150

-CP9026-46    -CP9026-68

-CP9126-46

-CP9126-100

-CP9301-46

-CP9331-46

-Comp oil32           -Comp oil46                                    -Comp oil68                    -Comp oil100

-Comp oil150

-CP4600-5F

-CP4600-46F     -CP4600-32F                                  -CP4600-68F                  -CP4600-100F

-CP4600-150F               -CP4600-220F                             -CP4600-320F                     -CP4600-460F

-CPI FMO15      -CPI FMO32                                -CPI FMO46                        -CPI FMO68

-CPI FMO100   -CPI FMO150                               -CPI FMO220                      -CPI FMO460

 

Dầu tổng hợp gốc PAO,PAG, POE

  -CP1009-32                        -CP1009-68                          -CP1009-100                    -CP1516-68

-CP1516-85                        -CP1516-100                        -CP1516-150                   -CP1516-220

-CP1515-68                        -CP1515-100                        -CP1515-150                   -CP1515-220 

-CP1515-320  

-CP2910A                            -CP2910E                             -CP2915AS                              -CP2915E

-CP2922E                       -CP2922LE

-CP2931A

-CP2932AH

-CP412-100

-CP4214-32                    -CP4214-46                   -CP4214-68                 -CP4214-85

-CP4214-100              -CP4214-150                    -CP4214-220                         -CP4214-320

-CP4600-5                  -CP4600-10                      -CP4600-15                            -CP4600-22

-CP4600-32                -CP4600-46                      -CP4600-68                            -CP4600-100

-CP4600-150              -CP4600-220                    -CP4600-320                          -CP4600-460

-CP4624-5F                -CP4624-15F                     -CP4624-32F                          -CP4624-46F

-CP4624-68F             -CP4624-100F                   -CP4624-150F                         -CP4624-220F

-CP4647-68

-CP4678-150F

-CP4624-320F           -CP4624-460F

-CP4700-32               -CP4700-68                       -CP4700-75                         -CP4700-100

-CP4703-32
-CP4708-32

-CP4722-30

-CP4780-5                    -CP4780-22                              -CP4780-100

-RPAG354-46              -RPAG354-55                           -RPAG354-65                       -RPAG354-68

 -RPAG354-100           -RPAG354-12                           -RPAG354-150

-Refig Fluid-68

-Solest22                    -SolestLT-32                             -Solest31-HE                         -Solest35

-Solest46                     -Solest68                                    -Solest70                             -Solest120

-Solest150              -Solest170                                      -Solest220                           -Solest320

-Solest370

-CPI Pale Oil3       -CPI Pale Oil46                     -CPI Pale Oil68                       -CPI Pale Oil100

-CPI Lenoil32        -CPI Lenoil46                       -CPI Lenoil68                            -CPI Lenoil100

-CPI Refrigeration Oil32           -CPI Refrigeration Oil46                       -CPI Refrigeration Oil68

-CP1200-32       

-CP1542-32         -CP1524-46

-CP4100-32         -CP4100-46                                          -CP4100-68                             -CP4100-100

-CP4100-150       -CP4100-220

-CP4126-68         -CP4126-100                                       -CP4126-150                           -CP4126-220

-CP4200-68        -CP4200-100                                        -CP4200-150                           -CP4200-220

-CP4201-32       -CP4201-46                               -CP4201-68                             -CP4201-100

-CP4218-280

-CP4201-5        -CP4201-15                                -CP4201-32                           -CP4201-46

-CP4201-68      -CP4201-100                              -CP4201-150                         -CP4201-220

-CP4201-320    -CP4201-460

-CP4214-320

-CP4601-               -CP4601-15                                                                          -CP4601-32                              -CP4601-46

-CP4601-68           -CP4601-100                         -CP4601-100                      -CP4601-150

-CP4601-220         -CP4601-320                         -CP4601-460

   -CP4603-32    -CP4603-46                                 -CP4603-68                              -CP4603-100

-CP4603-150

-CP9000-15    -CP9000-5                                   -CP9000-32                               -CP9000-46

-CP9000-68        -CP9000-100                            -CP9000-150                             -CP9000-220

-CP9000-320      -CP9000-460

-CP9016-32    -CP9016-46                                -CP9016-68                               -CP9016-100

-CP9016-150

-CP9026-46    -CP9026-68

-CP9126-46

-CP9126-100

-CP9301-46

-CP9331-46

-Comp oil32           -Comp oil46                                    -Comp oil68                    -Comp oil100

-Comp oil150

-CP4600-5F

-CP4600-46F     -CP4600-32F                                  -CP4600-68F                  -CP4600-100F

-CP4600-150F               -CP4600-220F                             -CP4600-320F                     -CP4600-460F

-CPI FMO15      -CPI FMO32                                -CPI FMO46                        -CPI FMO68

-CPI FMO100   -CPI FMO150                               -CPI FMO220                      -CPI FMO460

Sản phẩm cùng nhóm "DẦU NHỜN CÔNG NGHIỆP"

Liên hệ Dầu Nhớt Lạnh CPI

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HUỲNH GIA PHÁT

Địa chỉ : 42/5 Trần Văn Ơn, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM

Phone : 0913.122.300

Fax : http://khomaynen.com

Email : phuonghhp@gmail.com

Mọi thông tin liên hệ sẽ được chúng tôi hồi đáp trong thời gian sớm nhất.
Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng điền đầy đủ thông tin.

Tên

Địa chỉ

Phone

Email

Tiêu đề

Nội dung

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin bên trên.

Sản phẩm

Tiếng Việt English

Online

Online Lượt truy cập

Hỗ trợ Online

0913.122.300

Online